• Switch, Router y equipos de comunicación
  • Modems GPRS, 3G, (ESTOS NOO: Radio Modem 900 Mhz, 2,4Ghz,5Ghz, sistemas mesh)
  • Modems GPRS, 3G Four Faith
  • Sparklet